Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Snickerivirke

Publicerad 2003-09-01

Till snickerivirke används vanligen furu, dels på grund av dess goda möjlighet att bearbetas till hög ytkvalitet, dels på grund av kärnvirkets beständighet i väderutsatta delar ovan mark.

I snickeriindustrin genomgår det sågade virket en rad förädlingssteg, vilket gör det möjligt att undvika inverkan av störande fel. Förädlingsstegen kan äga rum var som helst i kedjan från sågverk tills den färdiga produkten lämnar snickeriindustrin. Den råvara som vanligen levereras till snickeriindustrin är sort G4-0 och eventuellt sort G4-2, vid sortering enligt Handelsortering av sågade trävaror i Europa SS-EN 1611-1.

Förädling

Virke till snickeriindustrin sågas vanligen i 50, 63 eller 75 mm tjocklek. Bredden kan vara 100 till 250 mm. Virke till fönster tas som centrumutbyte för att virket ska få hög andel kärnved. Ibland sågas virket kring märgen bort. Den bräda som innehåller märgen kallas märgfångare.

De ursprungliga dimensionerna kan minskas genom klyvning och spräckning. De kan också ökas genom sammanlimning av mindre dimensioner till större. Limningstekniken används också för att uppnå hög sprickfrihet, till exempel vid grova dimensioner. Genom sammanlimningen kan också formförändringar som krokighet, skevhet och liknande begränsas eller undvikas. Det kan vara mycket betydelsefullt med hänsyn till funktionen hos fönster och dörrar, till exempel tätheten. Virke till sammanlimmade produkter tas vanligen ur sågat virke med klenare dimensioner. För att få kvistfritt virke kan till exempel 25 mm tjocka kvistfria sidobräder användas. Det är lämpligt exempelvis till invändiga fönsterbågar och fönsterposter.

Virke med enbart friska kvistar är önskvärt, men svarta kvistar kan i vissa fall accepteras. Kvistar i råvaran som inte kan accepteras i den färdiga produkten - som lösa kvistar - kapas bort eller borras ur och lagas med träplugg.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan