Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Enskikts limmade massivträpaneler

Publicerad 2003-09-01

Enskikts limmade massivträpaneler är tillverkade av kantlimmade trälameller. Paneler för utvändigt bruk, till exempel i fasader, tillverkas normalt av gran.

Panelerna tillverkas med stående årsringar och har en jämn yta med finsågad, putsad eller hyvlad struktur.

Paneler kan även specialbeställas av olika utvalda träslag.

Enskikts limmade massivträpaneler
Bild 1. Foto: Martinsons AB.

Paneler som används utomhus i fasader ska uppfylla kraven på användning i väderexponerat läge enligt EN 13 986:2004. Paneler av barrträ bör vid användning utomhus ha en framsida som uppfyller utseendeklass A enligt EN 13017-1.

Enskikts limmade massivträpaneler
Bild 2. Foto: Martinsons AB.

Miljöpåverkan

Tillverkning av enskikts limmade massivträpaneler baseras till stor del på förnybara resurser. Limmet baseras på fossila resurser. Miljöpåverkan under produktens användning är främst kopplat till underhåll bland annat ytbehandling och rengörning. Panelerna kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas. Energiinnehållet är cirka 18,7 MJ/kg. Vissa tillverkare innehar certifikat för spårbarhet enligt PEFC eller FSC.

Dimensioner

Panelernas storlek och tjocklek beror på tillverkare. Exempel på vanliga dimensioner är:

Bredd: 100-300 mm
Längd: 4000-5000 mm
Tjocklek 18-52 mm
 
Andra dimensioner kan fås mot beställning.

Formstabilitet

Längdändringen är 1 mm/m längs panelen och cirka 15 mm/m tvärs skivan per 10 % fuktkvotsändring.  

Åldringsbeständighet

Åldringsbeständigheten beror bland annat på typ av panel och ytbehandling.  En panel med stående årsringar har mindre rörelse och därmed mindre sprickbildning i ytan vilket ger minskad fuktupptagning.

Kanter

Kantförsegling används för att förhindra fuktupptagning i panelens kanter. Hos enskikts massivträpaneler är det särskilt viktigt att försegla oskyddat ändträ. Förseglingen kan bestå av en penetrerande grundolja i kombination med ett färgsystem avsett för trä utomhus. Kantförsegling är mycket viktig för panelens långsiktiga beständighet.

Fogtyp

Panelerna tillverkas normalt med falsade kanter. Andra utformningar till exempel fasade kanter kan fås mot beställning.

Infästning

Panelerna kan fästas med spik eller skruv. Infästningarna ska vara varmförzinkade eller av rostfritt stål. För val av infästning se även rekommendationer från respektive tillverkare. Det är särskilt viktigt att förhindra fuktinträngning i skivorna vid infästningarna till exempel genom behandling med en penetrerande grundolja i kombination med ett färgsystem avsett för trä utomhus.

Prefabriceringsgrad

Andra panelstorlekar än standard, olika former, profiler kan tillverkas mot beställning.

Brandaspekter

Uppfyller Euroclass D-s2, d0 (tidigare svensk ytskiktsklass III). Får normalt användas i fasader i byggnader med högst två våningar utan särskilda åtgärder. För användning i högre byggnader krävs boendesprinklers eller andra alternativa lösningar av byggnadstekniskt brandskydd.

Formbarhet

Panelerna är styva och ska inte böjas. Anpassning av panelerna kan göras på plats med enkla verktyg.

Materialmöten

Paneler ska inte monteras dikt an mot andra intilliggande paneler eller material. En fog ≥ 10 mm ska alltid finnas så att fukt- och temperaturrörelser inte förhindras.

Ytbehandling

Obehandlade paneler kan ytbehandlas med färgsystem avsedda för trä utomhus. Mörka färger bör undvikas främst i soliga lägen eftersom de ger upphov till höga temperaturer i skivans ytskikt och därmed större risk för sprickbildning

Livslängd

Livslängden beror främst på ytbehandling och underhållsintervall.

Underhållsintervall

Underhållsintervall beror på valt färgsystem och panelens placering i fasaden till exempel söder- eller norrläge.

Utbytbarhet

Panelerna kan enkelt demonteras och bytas ut.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan