Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

SCL faner - LVL, LSL, PSL

Publicerad 2003-09-01

SCL står för Structural Composite Lumber. Produktfamiljen SCL räknas i Nordamerika till gruppen Engineered Wood Products. Till SCL hör LVL (Laminated Veneer Lumber), PSL (Parallel Strand Lumber) och LSL (Laminated Strand Lumber).

PSL och LSL

PSL tillverkas av cirka 3 mm tjocka fanerskivor som klipps ner till flera dm långa och 20 mm breda remsor. Dessa bestryks med lim och pressas samman under hög temperatur i en kontinuerlig process till stora block. Ur blocken sågas balkar med önskade mått fram.

LSL är snarlikt PSL. Mycket långa och slanka spån tillverkas direkt från hela stockar som bearbetas i särskilda maskiner med roterande knivar. Tillverkningen i övrigt liknar den för PSL.

LSL och PSL har mycket goda mekaniska egenskaper. Hållfastheten är betydligt högre än för konstruktionsvirke och limträ. Tack vare den speciella tillverkningsprocessen blir materialen förhållandevis homogena, vilket innebär liten spridning hos hållfasthetsegenskaperna. Produktionsvolymerna är dock betydligt mindre än för LVL, men växande.

LVL

LVL är närbesläktat med plywood. Det tillverkas på så sätt att tunna gran- eller furufaner (cirka 3 mm tjocka) limmas samman under högt tryck till tjocka skivor med ett mycket beständigt lim. Tjockleken på dessa skivor kan ligga i intervallet 21 till 75 mm. Till skillnad från plywood är i regel alla faner orienterade i samma riktning. Det finns specialvarianter av LVL med enstaka tvärfaner. Ur de tjocka skivorna sågas konstruktionselement i form av balkar. Vanlig balkbredd är 45 mm vilket stämmer överens med den normala byggvirkestjockleken i Sverige. Balkhöjden kan i princip uppgå till 900 mm, men ligger vanligtvis i intervallet 200-400 mm.

LVL-materialets uppbyggnad med tunna skikt reducerar inverkan av olika slags störningar i träet. Detta innebär att hållfastheten är förhållandevis hög och att variationen i de mekaniska egenskaperna är mycket mindre än för massivt virke och limträ. LVL tillverkas av torra faner och leveras normalt med en fuktkvot som understiger 12 %, vilket innebär att produkten upplevs som formstabil.

LVL är en typisk representant för kategorin Engineered Wood Products (EWP). Till den räknas också limträ, I-balkar och olika slags konstruktionsskivor. EWP är en starkt växande produktgrupp i Nordamerika.

LVL - hållfasthet och styvhet

Hållfasthetsvärden
Böjning på högkant
44
Böjning på lågkant
50
Dragning parallellt fibrerna
35
Dragning vinkelrätt fibrerna
0,8
Tryck parallellt fibrerna
35
Tryck vinkelrätt fibrerna, parallellt limfogarna
9
Tryck vinkelrätt fibrerna, vinkelrätt limfogarna
6
Längsskjuvning parallellt limfogarna
4,1
Längsskjuvning vinkelrätt limfogarna
2,3
Tvärskjuvning
1,5
Styvhetsvärden vid bärförmågeberäkningar
Elasticitetsmodul
11600
Skjuvmodul
400
Styvhetsvärden vid deformationsberäkningar
Elasticitetsmodul
13800
Skjuvmodul
600

Tabell 1. Typiska karakteristiska grundvärden (MPa) för fanerträ av skandinavisk furu och gran med alla faner i samma riktning. Hållfasthetsvärden och styvhetsvärden för beräkning av bärförmåga är 5%-fraktilvärden, det vill säga värden som underskrids i högst 5 fall av hundra. Styvhetsvärden för deformationsberäkningar är medelvärden.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan