Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Torkning

Publicerad 2003-09-01

I andra länder förekommer handel med otorkat virke, men i Sverige torkas allt sågat virke vid sågverket.

Torkning i virkestorkar är vanligast, cirka 95 procent av produktionen torkas i dessa. Resten torkas i staplar på brädgården så kallad brädgårdstorkning.

Virkestorkar delas in i vandringstorkar och kammartorkar. I dag är kammartorkar den vanligaste metoden. Att andelen kammartorkar ökar på vandringstorkarnas bekostnad beror på att andelen specialtorkat virke ökat kraftigt de senaste åren.

torkning
Bild 1. Kammartork.

torkning
Bild 2. Vandringstork.

Torkningsprocessen

Det normala torkprogrammet siktar till att torka virket till cirka 18 % fuktkvot så kallad skeppningstorrt. Målet är att sänka fuktkvoten i virket utan att virket spricker och till en sådan fuktkvot att det kan lagras eller transporteras utan att skadas. Vid torkningen krymper virket. Sågningen måste därför ske med övermått i förhållande till slutproduktens mått.

En del virkesstycken deformeras under torkningen. Det beror på att virke krymper olika mycket i olika riktningar. Detta kan motverkas på olika sätt, till exempel genom torkning vid högre temperatur än normalt och under mekanisk press av torkpaketet samt spänningsutjämning i den efterföljande konditioneringen. Torkning vid högre temperaturer och spänningsutjämning har blivit allt vanligare de senaste åren.

Under torkprogrammet styrs temperatur och fuktighet i torken. Styrningen sker med datorer. Artificiell torkning av virke tar cirka 6 dygn för 50 mm tjocka plankor och cirka 3 dygn för 25 mm tjocka bräder. Centrumutbyten når den önskade fuktkvoten snabbare än sidoutbyten eftersom kärnan från början har lägre fuktkvot än splinten. Torkning för särskilda ändamål, som kräver lägre fuktkvot än skeppningstorrt, tar längre tid. Den kan ske i ett eller två steg. Förr var det vanligt att torka till exempel snickerivirke i två steg, först ned till 18 % vid sågverket för att vid möbelindustrin sluttorkas till 7-9 %. I dag blir det allt vanligare att torka ned till slutfuktkvoten direkt i kammartorkar vid sågverket. Att torka direkt till slutfuktkvoten ger en bättre kvalitet från bland annat spricksynpunkt.

Konditionering

Efter torkningen konditioneras virket så att fuktkvotsskillnader och spänningar utjämnas. Konditioneringen sker i virkestorken och tar 2-3 dygn.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan