Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Sortering

Publicerad 2003-09-01

Efter torkningen avströas paketen.

Virket sorteras och kapas i exakta längder. Detta steg kallas justering. Sortering sker efter många olika regelverk såväl visuellt som maskinellt. Grundläggande för den visuella sorteringen är reglerna i SS EN 1611-1, visuell handelssortering av sågat virke av barrträ (2000).   

Andra visuella sorteringsregler som används är kvinta plus, sågfallande och konstruktion samt "Blå boken" - Nordiskt trä, Sorteringsregler för sågat virke av furu och gran (1994). Sorteringskriterierna för dessa klasser såväl som för SS EN 1611-1, Handelssortering av sågade trävaror i Europa, varierar mellan olika sågverk, trots försök att skapa enhetliga regler. En förklaring till detta är att virkets egenskaper varierar med sågverkets geografiska läge.

Sorteringsklasser

Maskinell sortering används till det konstruktionsvirke som ska vara hållfasthetssorterat. De sorteringsklasser som används i dag är beslutade och godkända inom EU:s regelverk, SS-EN 338: I Sverige används hållfasthetsklasserna C14, C18, C24, C30, C35. Hållfasthetssorterat virke kan även vara visuellt hållfasthetssorterat. Särskilda regler finns för denna sortering, som endast får utföras av speciellt utbildad personal. Direkt efter sorteringen ska virket stämplas på flatsidan med T eller C följt av den karakteristiska hållfastheten som virkesstycket uppfyller, till exempel T24 eller C24.

Vid justering stämplas virket i änden med så kallad skeppningsmärke, av vilket man kan utläsa kvalitet och sågverk.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan